Lånesøknad Boligkreditt.no
Før du begynner å fylle ut lånesøknaden, ber vi deg om å ha tilgjengelig følgende dokumenter:

  >  siste års selvangivelse for hver låntager (ikke utskrift av ligning eller skatteoppgjør)
  >  lønnsslipper (siste tre mnd.) fra hver låntager
  >  takst/verdivurdering/kjøpekontrakt
  >  dokumentasjon på evt. andre inntekter (bidrag, husleie, bonus o.l.)
For at vi skal kunne behandle lånesøknaden din raskt bør du laste opp dokumentene i søknaden. Du kan alternativt sende dem via post til:

Boligkreditt.no, Postboks 67, 3301 Hokksund

Du kan også sende dem på faks til 32 75 76 01.
Signering med BankID
BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering. Før søknaden sendes inn, må den signeres med BankID. Ha derfor kodebrikke klar til dette.
Du kan ikke bruke BankID på mobil.
Hvis du er usikker på om din kodebrikke har BankID, kan du teste brikken din her før du starter på lånesøknaden: Test din BankID